Xửng hấp 2 Tầng Steam It

620.000 VNĐ

Thớt Cool Stackables

420.000 VNĐ

Nồi T Chef Series Saucepan 2.4L (nắp kính)

5.250.000 VNĐ

Nồi T Chef Series Casserole 5.7L (nắp kính)

7.900.000 VNĐ

Nồi T Chef Series Casserole 3.8L (nắp kính)

5.100.000 VNĐ

Nồi T Chef Series Casserole 3.8L (nắp kim loại)

4.900.000 VNĐ

Máy Xay Trộn Extra Chef (Tạm hết hàng)

2.450.000 VNĐ

Khuôn Bánh Cupcake Silicon (4) (Tạm thời hết hàng)

Bộ 4 cái

260.000 VNĐ

Kéo đa năng Pro-Asian

850.000 VNĐ

Dụng cụ đánh trứng Speedy Chef - Chili

1.420.000 VNĐ

Dụng cụ xay thực phẩm Turbo Chopper

1.360.000 VNĐ

Dụng cụ xay thực phẩm Fusion Master Mincer

2.800.000 VNĐ

Xửng hấp 2 Tầng Steam It

620.000 VNĐ

Thớt Cool Stackables

420.000 VNĐ

Nồi T Chef Series Saucepan 2.4L (nắp kính)

5.250.000 VNĐ

Nồi T Chef Series Casserole 5.7L (nắp kính)

7.900.000 VNĐ

Nồi T Chef Series Casserole 3.8L (nắp kính)

5.100.000 VNĐ

Nồi T Chef Series Casserole 3.8L (nắp kim loại)

4.900.000 VNĐ

Máy Xay Trộn Extra Chef (Tạm hết hàng)

2.450.000 VNĐ

Khuôn Bánh Cupcake Silicon (4) (Tạm thời hết hàng)

Bộ 4 cái

260.000 VNĐ

Kéo đa năng Pro-Asian

850.000 VNĐ

Dụng cụ đánh trứng Speedy Chef - Chili

1.420.000 VNĐ

Dụng cụ xay thực phẩm Turbo Chopper

1.360.000 VNĐ

Dụng cụ xay thực phẩm Fusion Master Mincer

2.800.000 VNĐ

0901383777